Học sinh lớp chọn

Xét một cách toàn diện thì tôi không phải là một học sinh giỏi, có đầu óc thông minh vượt trội gì cho lắm. Nhưng chẳng hiểu do duyên nợ gì mà từ bé toàn bị nhét vào cái guồng gọi là lớp chọn, lớp giỏi nhất rồi bị thúc học cho bằng bạn bằng bè. Hồi bé, rất sợ đưa sổ liên lạc cho mẹ. Vì mẹ mà biết được học sinh tiên tiến là y như rằng ăn đòn ngay. Khóc ròng rã mấy ngày luôn.

Nhưng tiếc là mình không phải là đứa có khả năng về học hành nên thời phổ thông đòn roi không đếm xuể.

Tính ra có mỗi hồi cấp 3 mình từ chối học trường chuyên của tỉnh còn lại trường tôi học đều thuộc top của làng, huyện, và cả nước Việt Nam luôn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Ra trường, ước chi mình được ngồi công ty nước ngoài, lương cao chất ngất. Cầu được, ước thấy. Vào hẳn Double A làm việc. Oai chưa bao giờ từng được oai. Mà đã Double A thì chẳng nhẽ lại vào tầm bét bảng về brand sao.

Hừ, thế là lại một cuộc vật lộn mới trong cái gọi là trường chuyên lớp chọn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s