Khát giữa chơi vơi dòng đời

Thành phố rộng

Ồn

Khói

Lách cách tiếng bàn phím

Phòng trọ chật chội

Thấy mình khát

Giữa chơi vơi dòng đời

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s