Ngày đầu tiên của tháng Tư

Ngày đầu tiên của tháng Tư bắt đầu khi "Điệu Valse của tháng Ba" vẫn còn dang dở trong máy tính. Bởi tác giả của nó còn đang phân vân không biết có nên cho nhân vật...tèo hay tiếp tục để cho cô ấy/anh ấy hớn hở với cuộc sống. Mỗi lựa chọn tiềm ẩn … Continue reading Ngày đầu tiên của tháng Tư