Lảm nhảm về (thị) trường mầm non

5 tháng làm việc với vai trò marketing trong thị trường dịch vụ mầm non mà cứ như vừa mới nhận việc ngày hôm qua. Sau 5 tháng tôi rút ra một vài thứ thế này, nếu bác nào làm trong lĩnh vực marketing dịch vụ thử ngâm cứu xem có thể giúp tui qua … Continue reading Lảm nhảm về (thị) trường mầm non