“As I am”: Những vết cắt của cuộc đời

Trái tim của Chris Dean, nhân vật chính trong phim ngắn As I Am, ngừng đập năm cậu 2 tuổi. Bác sĩ đã bó tay. Nhưng Chúa đã mang cậu trở lại. 5 tuổi, cha của Chris chết bởi 20 viên đạn trên con đường mà hằng ngày cậu vẫn đi. As I am mở … Continue reading “As I am”: Những vết cắt của cuộc đời