One day, có một ngày như thế…

Bài viết này tôi đã viết từ năm 2011 và đưa lên mạng cộng đồng yume. Hôm nay, sau khi đọc note của một chị bạn, người đã giúp tôi đưa các bài viết trên blog của mình ra công chúng đã rời khỏi nó. Tôi lần tìm và gắng chép lại các bài viết … Continue reading One day, có một ngày như thế…

I don’t wanna miss a thing: nghe như gặp một người bạn cũ

Chẳng ai muốn bở lỡ hay nuối tiếc điều gì trong cuộc đời này cả. Và trong tình yêu với một ai đó đang ở giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết thì lại càng không thể rời mắt khỏi bất cứ điều gì. I could lie awake just to hear you breathing … Continue reading I don’t wanna miss a thing: nghe như gặp một người bạn cũ

Đầu năm ngồi hầu chuyện cụ Nguyễn Tuân và một số thứ liên quan

Hôm nay là mùng 5 Tết và tôi có vài dự định rất ư là tốt đẹp mang tính lịch trình cao định thiết lập nhưng rồi vì cái tính thích cà kê của ai đó khiến cho nó đi đến những điều bất ngờ. Đầu tiên là cuộc trò chuyện với cụ Nguyễn Tuân. … Continue reading Đầu năm ngồi hầu chuyện cụ Nguyễn Tuân và một số thứ liên quan