Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng

"Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị" - Em Hồi học tiếng Nhật ở trường Đại học, tôi có nghe về việc người ta thường … Continue reading Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng