Mưu cầu hạnh phúc

Nhân vật Gardener trong phim "The Pursuit of Happiness" đã thắc mắc tại sao ngài Thomas Jefferson lại chọn từ "Pursuit" (mang nghĩa là theo đuổi, mưu cầu) hạnh phúc trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Phải chăng người ta luôn phải đi tìm hạnh phúc thay vì có sẵn nó từ lúc … Continue reading Mưu cầu hạnh phúc