#1: Viết tạp 1

Tôi có đọc đâu đó rằng, khi bạn khủng hoảng, trầm cảm hay căng thẳng, hãy viết để giải toả nó. Trong những suy nghĩ triền miên về việc mình trở thành ai, mình xử lý các khó khăn trước mắt như thế nào, làm sao để đạt được mục đích của mình, đạt được … Continue reading #1: Viết tạp 1