Năm 2019 của bạn sẽ trông như thế nào?

Featured

Tôi đã tự hứa với mình sẽ viết hằng ngày như 1 thói quen để giúp tư duy của bản thân mạch lạc hơn, giúp tôi thực hiện được những mục tiêu đề ra, và giúp tôi xây dựng danh tiếng cá nhân phục vụ cho những mục đích sau này.  Tôi được tặng tên … Continue reading Năm 2019 của bạn sẽ trông như thế nào?