About

Tôi là một người bình thường thích viết lách. Tôi không có ý định trở thành nhà văn hay nhà báo hay nhà cầm bút nào hết. Tôi viết bởi thời gian rảnh thôi thúc. Bởi tôi không tìm được việc gì ý nghĩa hơn để làm.

Bạn có thể gửi email cho tôi qua địa chỉ: nguyen.phuonglam136@gmail.com

Facebook của tôi là: http://www.facebook.com/nguyenphuonglam

3 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s