Những điều tôi luôn nhắc nhở bản thân trong quá trình tìm việc để sống tích cực hơn

Featured

2018, tôi được trải nghiệm 12 tháng trong môi trường startup ở 1 agency về quảng cáo. Đây là khoảng thời gian dạy cho tôi gấp 3 - 4 lần so với môi trường bên ngoài về business, về marketing và về team management. Nhưng chắc để 1 post khác, tôi sẽ viết về việc … Continue reading Những điều tôi luôn nhắc nhở bản thân trong quá trình tìm việc để sống tích cực hơn