Lòng và lòng vòng cũng hết sáng chủ nhật

Ảnh: Martha Steward Mình chả bao giờ nghĩ là việc lên thực đơn của cả 1 tuần, gồm 12 bữa ăn nó lại tốn tới cả tiếng đồng hồ 😦 Thậm chí là hơn. Mình làm thế chỉ bởi không muốn phải đứng trước tủ lạnh và nghĩ hôm nay ăn gì, hay mỗi khi … Continue reading Lòng và lòng vòng cũng hết sáng chủ nhật